سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

معروفترین ضرب المثل های جهان

انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))
اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))
شتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد. ((چینی))
ارزش دختر یک دهم ارزش پسر است! ((چینی))
اگر نخ دراز باشد ، باد بادک خیلی دور پرواز می کند. ((چینی))
اگر پول داشته باشی اژدها هستی واگر پول نداشته باشی کرم. ((چینی))
اگر پیر هستید اندرز بدهید . اگر جوان هستید ، اندرز پذیر باشید ((چینی))
اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند. ((چینی))
آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار ((چینی))
اول لاغرها سرمای زمستان را حس مکنند ((چینی))
اگر دوستت عسل است او را نخور. (( عربی))
آنکه اسیر عادت هست لایق زنگی نیست (( عربی))
اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونه می توان انتظار بوی خوش را داشت (( عربی))
اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت. (( عربی))
الاغ هفت طریقه شنا بلد ست ولی موقعی که آب را می بیند هر هفت طریقه را
از یاد می برد.
اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. (( ارمنی))
آبی که پر سر و صداست، ماهی ندارد ((چاوتنک))
اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است ((عبری))
ارزش پدر پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن. ((عبری))
اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی . ((عبری))
آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟ ((عبری))
از دری که دارای چندین کلید است بر حذر باش. ((هندی))

اگر می خواهی بدانی شیر چه قیافه ای دارد به گربه نگاه کن. ((هندی))
از قاطر پرسیدند پدرت کیست ؟ گفت : داییم اسب است. ((فارسی))
آدم پول را پیدا مکند نه پول آدم را. ((فارسی))
زنان شلاق شیطانند. ((افغانی<پشتو>))
زن مانند سایه است :اگر به دنبالش روی فرار می کند واگر از او فرار کنی
به دنبال می افتد ((اسپانیولی
زمان سو هانی است که از آن صدایی بر نمی خیزد(( ایتالیایی ))
زمان ، درخت بلوط را به تا بوت تبدیل می کند. ((لتوانی))
امروز همان فردایی است که دیروز اینقدر منتظرش بودی.((فارسی))
اگر به فرمان زنت عمل می کنی نام مردی را از روی خود بردار. ((آذربایجانی))
اگر دروغگو نبود،راستگو شناخته نمی شد. ((آذربایجانی))
آقا میاره نوله، خانم می ریزد تو گاله. ((آذربایجانی))
آخر شوخی به دعوا می کشد. ((آذربایجانی))
اگر دیدی یارت یار نیست ترکش عار نیست. ((آذربایجانی))
امید نصف خوشبختی است. ((ترکی))
ارباب خانه مهمان نوکر است . ((ترکی))
اگر زن حسود است بدان که ترا دوست دارد. ((ترکی))
آتش هر جا که افتد خودش جا را باز می کند. ((ترکی))
از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد. ((ترکی))
اگر کور، کور را هدایت کندهر دو در گودال می افتند. ((کتب مقدس))
اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند. (( ژاپنی))
انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا می
گیرد. (( ژاپنی))
از زنان زیبا همچنان بپرهیزید که از فلفل سرخ هندی. (( ژاپنی))
اگر دشمنت زیر پایت افتاده او را له کن. (( کردی))
از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطر ناکتر از آبی است که جریان دارد
. (( کردی))
زن زشت آینه را دوست ندارد! ((چینی))
زن نداری، غم نداری. (( عربی))
زن قبل از عروسی می گرید و مرد بعد از عروسی. (( لهستانی))
زن شکل فرشته و دل مار و عقل الاق را دارد. (( آلمانی))
آنچه ترک برداشته است باید بشکند. ((مالایا))
اگر باید بمیری ،خیلی بهتر است تمساح ترا بخورد تا اینکه ماهیان کوچک
قطعه قطعه ات کنند.
اگر باد نباشد درختان نمی لرزند. ((مالایا))
ابر سیاه فقط تهدید می کند. این ابر سفید است که باران می دهد ((شرقی(متفرقه)))
از کسی که گدا بوده گدایی مکن و پیش کسی هم که نوکر بوده خدمت مکن. ((اسپانیولی))
انسان باید به احمق و گاو نر راه بدهد. ((اسپانیولی))
اگر ابلهان به بازار نمی رفتند کالای بنجل به فروش نمی رفت . ((اسپانیولی))

اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر بشو. ((اسپانیولی))
ایتالیا جای مناسبی است برای به دنیا آمدن، فرانسه برای زندگانی کردن و
اسپانیا برای مردن.(اسپانیولی)
اگر می خواهی شناخته شوی ، حرف بزن. ((اسپانیولی))
اگر به زنی بگویی زیباست دیوانه می شود. ((اسپانیولی))
از کسی که با چاقوی خود دست خود را می برد نترس. ((اسپانیولی))
اگر به نوکر غذای خوب بدهی گاوه شیر بیشتری خواهد داد و گربه کمتر خواهد آشامید.
اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود.((سوئدی))
انبارهای خالی احتیاج به سقف ندارند. ((انگلیسی))
اگر نمی توانی گاز بگیری دندانت را نشان مده. ((انگلیسی))
ابر پر سر وصدا بارش ندارد. ((انگلیسی))
اگر ابر نبود قدر آفتاب معلوم نبود. ((انگلیسی))
اشک و عرق و خون هرگز بی نتیجه نمی ماند. ((انگلیسی))
اگر می خواهی آسایش داشته باشید، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد
خانه را بخری.
ازدواج غذایی است که ته دم مرگ باید جویده شود ((آلمانی))
احمق بودن به هنگام خود نیز هنر است .((سوئیسی))
اسب پیر از شلاق نمی ترسد. .((سوئیسی))
ازدواج مانند نردبان است: هرچه بیشتر خمش کنید بهتر می توانید بالا
بروید. ((اروپا))
از همه حسودتر چشم است. ((ایتالیایی))
اگر میخواهی ماهی فراوانی بگیری به دریا برو. ((ایتالیایی))
از دوستت به نیکی یاد کن ولی از دشمنت نه تعریف کن و نه بد گویی. ((ایتالیایی))
آخرین چیزی که از دست می رود، امید است . ((ایتالیایی))
امید، نان بیچارگان است. ((ایتالیایی))
ایتالیایی ها قبل از عمل عاقل اند؛ آلمانها در حین انجام آن ، و
فرانسویها پس از انجامش.
آیا از همسایه ات بیزار هستی ؟ پول قرضش بده! ((ایتالیایی))
آدم شتابزده دشمن خود است. ((ایتالیایی))
اشتباه چشم را کیف پول می پر دازد. ((ایتالیایی))
از چشم زن دو نوع اشک سرازیر می شود : یکی برای ابراز غم و اندوه و دیگری
بخاطر فریب دادن
اگر الاغ لگدت بزند ، تولگدش مزن. ((ایتالیایی))
افعی اژدها نمی شود مگر اینکه افعی های دیگر را ببلعد. ((لاتینی))
او کلبه کوچکی دارد ولی مال خودش است. ((لتوانی))
اگر بدهکار مرده ، بدهی اش نمرده است. ((مونتونگرویی))
احمق همیشه سرگرم آغاز کردن یک کار است . ((مونتونگرویی))
اشتباهات پزشک را خاک می پوشاند. ((لهستانی))
آتش فقط از نزدیک می سوزاند ؛ یک زن زیبا ، هم از نزدیک و هم از دور می سوزاند.

آنچه انسان را گرم نگه می دارد ، نان است نه پتو. ((روسی))
اجل تقویم ندارد . ((روسی))
اسبهای ((امید)) با یورتمه می دوند ولی اسبهای تجربه آهسته گام بر می
دارند. ((روسی))
ازدواج مسابقه نیست. شما همیشه می توانید به موقع به آن برسید . ((روسی))
اگر تند راه می روی بد بختی را خواهی گرفت ؛ و اگر آهسته راه بروی بد
بختی تو را خواهد گرفت
این سه چیز را نباید به دیگران قرض داد:زن،سگ،اسلحه. ((روسی))
اگر مدت یک سال با آدم لنگ معاشرت کنی در پایان سال با او خواهی لنگید .
((اسکاتلندی))
اگر امید نبود دل می شکست! ((اسکاتلندی))
از کیف پولت بپرس چه باید بخری. ((اسکاتلندی))
اگر می خواهی جسمت سالم باشد زبانت را زندانی کن. ((اسکاتلندی))
اگر درخت پیر را جا به جا کنی خشک می شود. ((اسکاتلندی))
آدم تنبل عصای شیطان است. ((ولز))
آسانترین کارها شکست خوردن است. ((ولز))
آدم تمیز خیلی آسانتر کثیف می شود.((بلغارستانی))
اگر قلب حرف نزند ،دل حرف می زند. .((بلغارستانی))
آب ممکن است به خواب رود ولی دشمن بخواب نمی رود. ((بلغارستانی))
اول کار کن وبعد استراحت.((جزایر انگلیس))
اگر دو خر گوش را تعقیب کنی ،هیچ یک را شکار نخواهی کرد. ((جزایر انگلیس))
اخبار بد زود منتشر می شود. .((جزایر انگلیس))
ادب حتی گربه را خشنود می کند. ((چکواسلوکی))
اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.((چکواسلوکی))
آنچه مردان را طاس می کند گذر زمان است نه شانه. ((چکواسلوکی))
امید رؤیای بیداران است.((دانمارکی))
ما انقدر پولدار نیستیم که کالای ارزان بخریم.((ایرلند
آب به طرف ساحل می رود و پول به طرف مرد ثروتمند. ((دانمارکی))
انسان باید با دیگرن کم و با خودش زیاد حرف بزند. ((دانمارکی))
انسان فرزند مرگ است. ((هلندی))
انسان پیرتر می شود و بیماری جوانتر. ((هلندی))
آنچه خم نمی شود می شکند.((استونی))
اول تخم را بگذار و بعد قدقد کن. ((استونی))
آنکه رنج می برد زیاد عمر می کند. ((استونی))
آدم عا قل فقط یکبار فریب می خورد.((فنلاندی))
انسان هرگز نمی افتد مگر به طرفی که به سویش تکیه می کند.((فرانسوی))
امید است که آینده را می سازد. ((فرانسوی))
اشک ، زبان خاموش اندوه است. ((فرانسوی))
اگر می خواهی یک جفت کفش محکم وخوب بسازی برای پاشنه اش از زبان زن
استفاده کن هر گز فرسوده نخواهد شد

انتخاب یک زن و یک هندوانه دشوار است. ((فرانسوی))
اگر توانستی جلوی زبانت را بگیری توانایی زندگانی با زن را خواهی داشت. ((فرانسوی))
اقبال و شیشه زود میشکنند. ((آلمانی))
افتادن درگل و لای ننگ نیست؛ننگ در این است که در همانجا بمانی. ((آلمانی))
استراحت دائم پا را خسته می کند. ((آلمانی))
اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان. ((آلمانی))
آنچه که شیطان نمی تواند زن، می تواند. ((آلمانی))
آتش را نمی توان با آتش خا موش کرد.((یونانی))
اگر پوست شیر در دسترست نیست پوست روباه را بر تن کن. ((یونانی))
هرگز نگذار که دشمن بفهمد که پاهایت می لرزد (اسکاتلندی)
اگر می خواهی مرد را بسنجی او را با زن آزمایش کن و اگر می خواهی زن را
بسنجی او را با طلا و طلا را با آتش
انسان نه نا گهان ثروتمند می شوند و نه ناگهان خوب. ((یونانی))
اگر از گرگ در زمستان نگاهداری کنی در تابستان می خوردت. ((یونان))
اگر بینی بین دو چشم نبود ، چشمها همدیگر را می خوردند. ((گرجستانی))
اگر باد نمی بود عنکبوتان آسمان را به تار خود مستور می کردند. ((طبرستانی))
اگر روزت کوتاه است ، سال کوتاه نیست. ((اسلواکی))
اسب تندرو زود خسته می شود. ((اسلواکی))
آنچه که تعمیر نا پذیر است ، از یاد ببر و کمتر نا راحت شو. ((اسلواکی))
اگر از پشه فرار کنی ، نیشش تیز تر خواهد بود . ((اسلواکی))
اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ، ولی ((حقیقت)) در یک دروازه گیر می کند.
آتش دیگ پر را نمی ترکاند. (( کیچی (سرخپوستان شمالی) ))
ابرو سلخورده تر از ریش است.((نگرویی
امروز برادر بزرگ فرداست. ((نگرویی))
آب هرگز راهش را گم نمی کند. ((بانتو))
اگر عاشق می شوی عاشق ماه شو و اگر می خواهی دزدی کنی؛شتر بدزد.((مصری))
زن شری است مورد نیاز زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است
که نمی‌داند.
وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.
آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.
انتخاب زن و هندوانه مشکل است.
بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.
کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.
وقتی زنی می‌میرد یک فتنه از دنیا کم می‌شود.
کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.
آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.
گریه زن، دزدانه خندیدن است.

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.
برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.
اسلحه زن اشک اوست.
اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.
زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.
زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن
چشم بیش از گوش اعتماد کن. ((چینی))
با زنت مشورت بکن ولی درست بر عکس آنچه می گوید عمل بکن. ((چینی))
با روباه ، روباه صفت باش. ((عربی
بزرگی به علم است نه حسب و نسب. ((عربی))
با یهودی شام بخور ولی در خانه نصرانی بخواب! ((عربی))
بی گناه را کتک بزن تا گناهکار اعتراف کند! ((عربی))
بهشت زیرپای مادران است. ((عربی))
به فکر اینکه پاد زهر داری ، زهر مخور. ((عربی))
برد باری دوای دنیاست. ((عربی
با اینکه خیلی زیاد می دانی با کلاهت مشورت کن. ((ارمنی))
بادوستت شام بخور ولی با او معامله مکن. ((ارمنی))
بدبختی و خوشبختی دو خواهرند. ((ارمنی))
بهتر است زن کور باشد تا خیلی زیبا. ((برمائی))
ببر بچه های خود رانمی خورد. ((برنئو))
باران همسر زمین است . ((عبری))
بدون زن ، خانه اقامتگاه شیطان بیش نیست. ((عبری))
بچه پزشک ، از دوا می میرد نه از بیماری.((عبری))
برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ((هندی))
باد آورده را باد همی برد ((فارسی))
برادران جنگ کنند دشمنان باور کنند. ((فارسی))
بالای سیاهی رنگی نیست. ((فارسی))
به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ((فارسی))
برای عاشق بغداد دور نیست . ((آذربایجانی))
بر سوگند کسی که زیاد سوگند می خورد اعتماد مکن. ((آذربایجانی))
بازار نه پدر را می شناسد نه مادر را.((ترکی))
بخاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر هزار خار می شود.((ترکی))
برای مورچه چند قطره باران است . ((ژاپنی))
برای آدم خواب آلود ، بالش لازم نیست. (( افغانی (پشتو) ))
به زنی که ریش دارد از دور سلام کن.((اسپانیولی))
برای اینکه زندگی زنا شویی آرام باشد شوهر باید کر وزن باید کور باشد .
((اسپانیولی))
بگذار اول کسانی بروند که راه را بلدند. ((آلبانی))
با سگان بخور و با گرگان زوزه بکش . ((آلبانی))
برای بازرگان یک چشم کافی است ولی برای مشتری حتی صد چشم کم است. ((باسک))
به خاطر سایه الاغ که دعوا نمی کنند.(( انگلیسی))
برای خودت دعا کن ؛من سالمم. ((آلمانی))
بوسه مرد بی سیبیل مثل نان بی پنیر است. ((آلمانی))

یکبار بازی کردن بهتر از هیچ کار نکردن است. ((سوئیسی))
بهترین دوست انسان در آئینه است. ((اروپا))
برای بهانه گیر بهانه همیشه موجود است. ((ایتا لیایی))
برای دشمنی که در حال فرار است پلی از طلا بساز.((ایتالیایی))
به نسیه بخر وبه نقد بفروش. ((لاتینی))
بزرگترین محبت ها ، مهر مادر است ؛ بعد از آن مهر سگ است و بعد از آن مهر معشوقه.
بد بختی سوار بر اسب می آید و پیاده می رود.(( لهستانی))
بهار یک دوشیزه است ؛ تابستان یک مادر؛ خزان یک زن بیوه ، و زمستان یک پدر زن.
به آب در صحرا و همچین به زن در خانه نبایستی اطمینان داشت.(( روسی ))
با گرگ دوستی کنید ولی همواره تبری در دست نگاهدارید. (( روسی))
برای تولد فقط یک طریق هست و برای مردن هزار طریق. ((طبرستانی))
بینی سگ همیشه سرد است. ((لیبو))
به کرم ابریشم برگ نشان ندهید. ((کنگوی بلژیک))

جملات قصار


یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی
بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند».
حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!
به جای این که سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.
اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید
که تا بحال کسب کرده‌اید .
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. »
در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر
می‌کنند به اندازه کافی عاقلند.
فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.
کسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، کتمان کند.
هیچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است.
خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را.»
وقتی نهال آزادی ریشه گرفت به سرعت رشد ونمو می‌کند.»
کسی‌که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.»
دوستان جدید پیدا کنید اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید، اینها نقره و
آنها طلا هستند.»
اگر می‌خواهید در زندگی دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته‌باشید، کم و
خیلی دیر با مردم دوست شوید .»
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و
اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت.

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته‌ام بیاموزم.
بزرگترین درس زندگی اینست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گویند.
نخستین نشانه فساد ترک صداقت است.»
بالاتر از همه چیز این‌است‌که با خودمان صادق باشیم.»
در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند؛ برترین
خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان.
کسی که زیاد حزف می‌زند، یا زیاد می‌داند یا زیاد دروغ می‌گوید.
اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی،
هرگز به مقصد نمی‌رسی.
چهار روش برای اتلاف وقت وجود دارد: کار‌نکردن، کم کار‌کردن، بد کار‌کردن
و کار بیهوده‌ کردن.»
سکوت جوابی غیرقابل پاسخ است.
انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد.
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی.
اگر می‌دانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده‌اند، هیچکس
در جمع اینهمه پر حرفی نمی‌کرد.
اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد
کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود.
دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است.
عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند.
عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست، بلکه متفقا به بیرون، به جهت
معینی نگاه کردن است.
همه مردم را «بعضی مواقع» می‌توان فریفت و بعضی از مردم را برای «همه
عمر». لیکن نمیتوان همه مردم را برای همه عمر فریب داد.
«موفقیت» بدست‌آوردن چیزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چیزی
است که بدست‌آورده‌ای.
آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن
و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.
هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.
اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست
نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند.
مادر شاهکار طبیعت است. »
.خانه بدون زن عفیف، گورستان است. »
مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر
آنکه خوک ار این کار لذت می‌برد.
شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید
عطر آنرا در فضا محو سازید.  ????-????»

این شیوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده‌اند، سگ دیگری را گاز می‌گیرد.
خدا هرکسی را که مثل من خوب باشد دوست دارد، اما هر کسی را که مثل تو بد
باشد دوست ندارد. اما من تو را با همه بدی ات دوست دارم. چون دلم برایت
می سوزد وقتی که می بینم هیچ کس دوستت ندارد!
وجدان صدای خداوندی است.
برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.
باطن وسیرت مردم را در حین بدبختی آنان می‌توان شناخت.
مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت.
زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را
زیبا جلوه دهند.
دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. »
وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق
افتاده باشد یا نه!
شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن
افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود.
حقیقت برای آدمی، همانست که از او یک آدم می‌سازد.
مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچارخواهید بود
چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید
: کار کنید تا همه غصه‌ها و پریشانیهای خود را فراموش کنید.
ــ هیچ چیز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی‌سازد.
«هیچ وقت با یه آدم احمق دهن به دهن نشو. چون کسانی که از بیرون نظاره‌گر
این دعوا هستند، احمق‌تر از اونی هستند که بتونن تشخیص بدن حق با توئه یا
اون.»
بنده آنی که در بند آنی.»
«بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد.»
ـــ بهترین کارها سه کار است تواضع بهنگام دولت، عفو هنگام قدرت و ب

نوشته ای از ستاره که برام میل کرده!

 تو بگو، تو بگو با دلتنگی هایم چه کنم ؟
 با رویا هایم چه کنم ؟با آرزوهایم چه کنم
 ؟وقتی که دستان پر مهرت را در کنار خود
 احساس نمی کنم، وقتی صدای مهربانت نیست
 ،وقتی خانه ی آرزوهایم خالی از عطر توست
 ،تو بگو با این خانه چه کنم؟ تو بگو با
 دلتنگی هایم چه کنم ؟آه که چقدر دلتنگم،
 دلتنگ بودنت و دلتنگ صداقت دستهایت
،بودنم برای توست ،برای چشمهای زیبا
 ومعصومت، برای دستان پر مهرت، برای
 لبانت که به جز سرود عشق ندای دیگری سر
 نمی دهد ،برای قلب مهر بانت که حتی ریزش
 گلبرگی آن را جریحه دار میکند،